SÜRDÜRÜLEBİLİR E-TİCARET NEDİR?

Günümüz dünyasında, iklim krizleri, küresel ısınma ve ormansızlaşma gibi çevresel sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldığımız bir döneme girdik. ESFA Grup olarak, sürdürülebilirliğin hem satın alınan ürünlerin hem de alışveriş yöntemlerimizin daha çevreci ve sürdürülebilir hale getirilmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz.

E-ticaret, zaman ve mekân sınırlamaları olmadan hızlı alışverişin avantajlarını sunarken, aynı zamanda çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir çözümler sunma potansiyeli taşıyor. Bu noktada, birçok büyük e-ticaret şirketinin sürdürülebilirlik konusunda yaptığı yatırımlar dikkat çekiyor. Bu durum, sürdürülebilir e-ticaretin geleceği şekillendirebilecek mükemmel bir potansiyele sahip olduğunu da gösteriyor.

E-ticarette sürdürülebilir uygulamalar, özellikle paketleme, atık ve nakliye konularında çevresel etkiyi azaltmayı amaçlayarak inovatif çözümler geliştiriyor. Ancak, bazı e-ticaret markalarının ise hala gereğinden büyük paketleme gibi israflara neden olan uygulamalara devam ettiğini görmekteyiz. Mevcut durumumdaki bu gerçeklik devam ederken, sürdürülebilir e-ticaretin nasıl geleceğin bir gündemi olacağı ise merak konusu…

Sürdürülebilir e-ticaret, gelecekte neden daha da popüler bir konu olacak?

Öncelikle, çevreye duyarlı bir nesil olarak bilinen Z kuşağı, ekonominin ana tüketicileri olma yolunda ilerliyor. Bu neslin büyümesiyle birlikte, şirketler sürdürülebilir uygulamaları benimsemeye başlıyor, çünkü tüketicilerin bu konudaki bilinç ve hassasiyeti artıyor.

İstatistiklere göre, Çevre Savunma Fonu (Environmental Defense Fund)’na göre dünya genelinde sürdürülebilir ürün satışları son 9 yılda %20 arttı. Bu da gösteriyor ki, tüketiciler artık sürdürülebilirliği önemsiyor ve bu özelliği arıyor. Sürdürülebilir e-ticaret, şirketlerin gelecekte karşılaşabileceği çevresel düzenlemelere uyum sağlamalarını gerektirirken, bu durum e-ticaretteki dönüşümü de hızlandıracağa benziyor.

Benzer şekilde, e-ticarette sürdürülebilir uygulamaların tercih edilmesinin bir diğer nedeni, gelecekteki inovasyonlara uygun olmalarıdır. Gereksiz kaynak kullanımı, şirketler için gelecekte risk teşkil edebilir. Aynı zamanda, sürdürülebilir uygulamaların geniş bir tüketici kitlesine hitap etmesi, bu konuda şirketlere avantaj sağlıyor.  

Tüm bunlara rağmen, tüketicilerin hızlı teslimat talepleri, sürdürülebilir uygulamaların zorlukları arasında yer alıyor. Sürdürülebilir e-ticaret, ürünleri mümkün olan en kısa sürede teslim etmek yerine, karbon ayak izini düşük tutmayı hedefliyor. Yine, 2013 yılında MIT üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre, online alışveriş yapan tüketicilerin, fiziksel alışveriş yapanlara göre ortalama 2 kat daha az karbon ayak izine sahip olduğunu kanıtlandı. Bu, çevresel bilincin arttığı bir dönemde e-ticaretin önemli bir tercih haline geline gelmesini sağlıyor.

Sonuç olarak, e-ticaret gelecekteki alışveriş dinamiklerini kökten şekillendiren belirleyici bir değişken olmaya devam edecek. Bu konuda Z kuşağının tutum ve tercihlerinin dünya genelinde ön plana çıkmasıyla birlikte, şirketler tarafından sürdürülebilir e-ticaretin zorunlu ya da gönüllü olarak daha da yaygınlaşması ve endüstrinin çevresel etkileri azaltma çabalarına artan şekilde odaklanması bekleniyor. ESFA Grup olarak sürdürülebilirlik alanındaki proaktif yaklaşımımızla hareket ediyor, 360 derece tüm iş süreçlerimizde sürdürülebilirlik ilkelerimize göre çalışıyoruz. Özellikle e-ticaret lojistiği alanındaki gereksiz sarf malzemelerinin kullanımının önüne geçerek her ay 108 ağacının kurtarılmasını olanak sağlıyoruz. Gelecek dönemde ise sorumlu üretim ve tüketim vizyonumuzla birçok yeni sürdürülebilirlik ürün ve projemizi hayata geçirmeyi  hedefliyoruz.

Zeynep Kurtuluş

ESFA Grup Sürdürülebilirlik Danışmanı

KAYNAKÇA

Dimitri-Weideli Environmental Analysis of US Online Shopping. (n.d.). https://ctl.mit.edu/sites/default/files/library/public/Dimitri-Weideli-Environmental-Analysis-of-US-Online-Shopping_0.pdf 

Dings, I. (2023, June 29). Why sustainable e-commerce is essential in 2023. Sendcloud. https://www.sendcloud.com/why-sustainable-e-commerce-is-essential/ 

Insider Intelligence. (n.d.). Unlock digital opportunities with the world’s most trusted forecasts, analysis, and benchmarks.https://www.insiderintelligence.com/ 

Inveon. (2022, March 30). Why should e-commerce start to consider sustainability more? . https://www.inveon.com/why-should-e-commerce-start-to-consider-sustainability-more 

Our journey to become carbon neutral e-commerce fulfillment startup. byrd. (n.d.). https://blog.getbyrd.com/en/carbon-neutral-project?utm_campaign=Lead+nurturing+campaigns&utm_medium=email&_hsmi=209605784&_hsenc=p2ANqtz–p6ayvltEh4Smr4soYyfCaqRhXpb9sjsw6IaukZ8g0jqFInN8jfoq8e3VbU5m7mAb_ExHwzPHz73_D91NhCzBNTiD-09YnsVyJOFc8o_YNGnsZFTE&utm_content=209605784&utm_source=hs_automation 

Raghavan, R. (2023, September 26). What is sustainable ecommerce?. Acowebs. https://acowebs.com/sustainable-ecommerce/ 

Roosna, H. (2023, November). What are 4 major sustainability trends for e-commerce merchants?. Fairown. https://www.fairown.com/post/sustainability-trends-e-commerce-merchants 

Łepkowska, A. (2023, November 26). Sustainability in e-commerce: 5 eco-tips for your e-store: Blog Dealavo. Dealavo. https://dealavo.com/en/sustainability-in-e-commerce/