ESFA Grup Kalite Politikası


ESFA Grup bünyesinde E-Ticaret ve Depolama Faaliyetleri kapsamında mevcut ve oluşturulacak tüm faaliyetlere ilişkin bilgilerin güvenliğini sağlayacak, yetki seviyelerine göre bilgileri koruyacak ve bütün çalışanlar ile paydaşların yetkilerine göre ulaşabilecekleri Kalite Yönetim Sistemi İlke ve Politikaları Üst Yönetim tarafından belirlenir. Belirlenen ilke ve politikaların sürdürülebilirliği ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yine Üst Yönetim tarafından desteklenir. Esfa Grup’un tüm birim ve çalışanları TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardına uygun hareket eder ve sürekli gelişimine katkı sağlarlar. Kalite Yönetim Sistemi çerçevesindeki yenilikler, değişimler ve gelişmeler tüm çalışanların ve paydaşların farkındalıklarını sağlayacak ve artıracak şekilde duyurulur.


KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Yüksek bilgi birikimine ve e-ticaret tecrübesine sahip ESFA Grup;
  • Topluluk şirketlerinin ve onların müşterilerinin talep ve beklentilerini anlamak, uygun şekilde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamak ve sürekli iyileştirmek,
  • Paydaşlarımıza hizmet sunumlarımızda, şirketimizce benimsenmiş müşteri odaklılık ilkesi çerçevesinde hareket etmek,
  • Hizmet ve yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde, mevcut kalite yönetim sistemlerimizin şartlarını yerine getirmek, belgelendirmek, dokümante etmek ve sürekli iyileşmesini sağlamak,
  • Sunduğumuz hizmet ve yönetim faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyum sağlamak,
  • Çalışanlarımızın gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlamak,
  • Şirket kalite ve hedef ve programlarını oluşturarak gözden geçirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altına almaktır.
 

MİSYONUMUZ


ESFA’nın misyonu e-ticaret ekosistemindeki sorunları çözmek, yenilikçi tasarımlarla dijital çağdaki işletmeleri güçlendirmek, eşit ve daha sürdürülebilir bir geleceğin önünü açmaktır.


Ahmed ÖZEN
ESFA Grup CEO